Obezbijedite se za zimu sa Nicol Commerce Doo,vec sada na skladistu imamo sve vrste uglja:1.Ugalj Miljevina kocka i orah,2.Ugalj Banovici kocka i orah,3.Ugalj Stanari-drveni,4.Ugalj Mramor-drveni,I sve to uskladisteno u pokrivenom magacinskom prostoru,te vaganje uglja uz prisustvo kupca,na 60 t kolskoj vagi,uz digitalnu odvagu,sa nasim transportom na adresu kupca… Dodjite da se dogovorimo…